TOC APRIBOJIMŲ TEORIJOS SEMINARAI

Kaip sustiprinti Jūsų „silpnąją grandį“?

 • Kaip subalansuoti asmeninį ir profesinį gyvenimą nuolatinio tobulėjimo linkme streso sąlygomisbei esant stipriam išorės spaudimui?
 • Kaip suteikti savo aplinkos žmonėms daugiau laisvės ir autonomijos, būtinų jų veiklos efektyvumui, tuo pat išlaikant reikiamą kontrolę?
 • Kaip paskatinti žmones nuolat tobulėti, kai jie jau yra pakankamai nusivylę visais ankščiau buvusiais mokymais?
 • Kaip nuoširdžiai džiaugtis kitų žmonių laimėjimais?

Gyvename itin sparčiai vykstančių permainų laikais beveik kiekvieną dieną esame priversti spręsti naujas ir „netikėtai“ mus užgriuvusias problemas, neturėdami tam pakankamai laiko, pinigų, patyrimo ir kitų tam būtinų išteklių ir priemonių.

Patekus į panašias situacijas, daugelį žmonių ištinka emocinis šokas dėl būtinybės imtis veiksmų, kurių adekvačios vykdymo patirties jie neturi. Todėl daugeliu atvejų jų reakcija į iššūkius būna klaidinga ir tampa priežastimi, neišvengiamai sukeliančia neigiamas pasekmes: pykčius, depresijas, alkoholizmą, konfliktus, agresiją, muštynes, nusikaltimus, žudymus ir savižudybes.

TOC apribojimų teorijos seminarai

SEMINARŲ KAINA IR TRUKMĖ

Galima rinktis mokytis konkrečius TOC mąstymo įrankius pagal poreikį, atliekant užduotis ir laikant testą. Dalyviams įteiksime sertifikatą.

Bendras TOC metodikos pristatymas:

40 €/2 ak. val.

ASMENINIŲ mokymų kaina (1 iš 4 TOC įrankių):

 • seminaras 50 € / 2 ak. val.
 • + užduotys 20 € / 1 mėn.
 • + testas – 20 € / 1 ak. val.

GRUPINIŲ mokymų kaina/asmeniui (1 iš 4 TOC įrankių):

 • seminaras – 40 € / 2 ak. val.
 • + užduotys 15 € / 1 mėn.
 • + testas – 15 € / 1 ak. val.

Dalyviams, išklausiusiems tik 2 ak. val. teorijos seminarą, taip pat įteiksime pažymėjimą.

Apribojimų teoriją (angl. „Theory of Constraints, TOC“) XX a. 8-ajame dešimtmetyje sukūrė Izraelio fizikas dr. Eliyahu M. Goldratt’as („Grandinė yra tiek stipri – kiek stipri jos silpniausioji grandis“). Teorijos autorius teigia, kad kiekviena sistema, nepaisant to, kaip puikiai ji veikia, turės bent vieną apribojimą, kuris kliudys pasiekti maksimalių rezultatų. Apribojimai gali apimti žmones, išteklius, informaciją, įrangą, strategiją bei būti vidiniai arba išoriniai.

Metodika apima gerai ištobulintas efektyvaus mąstymo programas ir priemones. Naudojamų mąstymo įrankių privalumas yra tas, kad jie turi specialias loginio mąstymo vizualizacijos schemas. Įvaldžius ir naudojant šiuos įrankius, išmokstame lengviau spręsti kylančius konfliktus, greičiau įžvelgti daugelį ateityje mus galinčių užklupti neigiamų pasėkmių ir jų išvengti, tikslingai siekti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. Svarbiausia šių įrankių vertybė – išnagrinėjus dabar esančias blogybes, galima „atkasti esminę, jas sukėlusią priežastį – šaknį“ ir surasti atsakymus į tokius klausimus kaip:

 1. „Ką konkrečiai būtina pakeisti?“
 2. „Į ką reikia pakeisti?“
 3. „Kaip paskatinti žmones pasikeisti?“

Kadangi šie metodai yra universalūs, būtini ir naudingi visiems žmonėms, ypatingai svarbu juos kuo greičiau įdiegti mūsų visuomenėje. Mąstymo įrankiai yra pritaikomi nagrinėti konkrečius klausimus:

 1. Konfliktų sprendimui – Išsisklaidančio konflikto debesis (IKD) (angl. Evaporating Cloud)
 2. Situacijų analizei – Loginė ateities pasekmių šaka (LPŠ)
 3. Tikslų įgyvendinimui – Ambicinio tikslo medis (ATM) (angl. Future Reality Tree)
 4. Idėjos pardavimui – Pardavimo matrica (angl. Change Matrix)

SEMINARAI

TOC konfliktų sprendimų seminaras

TOC KONFLIKTŲ SPRENDIMŲ SEMINARAS

Individualūs ir grupiniai seminarai

TOC idėjos pardavimo seminaras

TOC IDĖJOS PARDAVIMO SEMINARAS

Individualūs ir grupiniai seminarai

TOC tikslų įgyvendinimo seminaras

TOC TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO SEMINARAS

Individualūs ir grupiniai seminarai

TOC situacijų analizės seminaras

TOC SITUACIJŲ ANALIZĖS SEMINARAS

Individualūs ir grupiniai seminarai